Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

Projekt pn.: „NIE SAM ALE DZIELNY

rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”

 

Gmina Dąbrowa Chełmińska/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.1. Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych, Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT jest realizatorem projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

NIE SAM ALE DZIELNY

rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska”.

Czas realizacji projektu: 01.11.2018 r. - 30.06.2020 r.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz liczby osób niesamodzielnych (6 os.) objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, w okresie 01.11.2018 r. - 30.06.2020 r.

 

Projekt zakłada zatrudnienie 1 opiekunki dla 6 osób niesamodzielnych, które m.in. ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Usługi opiekuńcze zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, w tym będą realizowane m.in. poprzez:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,

- opiekę higieniczną,

- pielęgnację zaleconą przez lekarza jako uzupełnienie pielęgniarskiej opieki środowiskowej,

- zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wsparcie jest kierowane w pierwszej kolejności do osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, określonym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Usługi będą świadczone nieodpłatnie. Uczestnicy otrzymają w ramach udziału w projekcie pomoc finansową oraz materiały i środki higieniczne wykorzystywane w pracy opiekunki.

 

Projekt zakłada osiągnięcie następujących rezultatów:

- 6 osób niesamodzielnych (3K/3M) z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska objętych będzie wsparciem w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (Uczestnicy Projektu),

- zapewnienie opieki ze strony opiekunki,

- zapewnienie środków higienicznych oraz wsparcia finansowego dla Uczestników Projektu (zasiłki celowe/specjalne celowe),

- zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych przez GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej o 1 miejsce.

 

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 118 604,15, z czego:

- wkład Funduszy Europejskich 100 813,52 zł,

- budżet państwa 5 930,21 zł,

- wkład własny 11 860,42 zł.

 

 

 

 

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 7.30 - 15.30

Wtorek, 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny