Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Rekrutacja do Projektu pn.:
Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej informuje, że w dniach 17.05.2021r. – 11.06.2021r. będzie trwała na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska rekrutacja do udziału w projekcie:

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do:

- Osób zamieszkujących na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska,

- Osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,

- Osób nieprzebywających w placówce opieki całodobowej.

 

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

- których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej,

- doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

- ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

- z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

- korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

- pochodzące z obszarów zdegradowanych (oznacza to obszary wyznaczone w Programie Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023 tj. miejscowości: Rafa, Czarże, Dębowiec, Borki, Gzin Dolny, Czemlewo, Otowice, Mała Kępa, Boluminek, Wałdowo Królewskie, Mozgowina, Bolumin),

-będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego),

- prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Lista dokumentów, jakie należy dostarczyć:

- Formularz zgłoszeniowy;

- Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, wymienionych wyżej (jeżeli zaznaczono, np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.).


Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej do pobrania poniżej, natomiast w wersji papierowej dostępne będą w siedzibie GOPS Dąbrowa Chełmińska.

 

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

- Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bydgoska 21, od pn. do pt. w godzinach pracy Ośrodka,

- Pocztą tradycyjną na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, z dopiskiem: rekrutacja Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,

- Pocztą elektroniczną na adres: gops@dabrowachelminska.lo.pl

UWAGA!
Warunkiem skorzystania ze wsparcia w ramach usługi teleopieki jest:
1) Odpowiedni zasięg GSM w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu;
2) Brak przeciwwskazań medycznych do korzystania z w/w usługi
(m.in. stymulator serca);
3) Pozytywna ocena możliwości i zdolności technicznych Uczestnika Projektu.

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych formularz rekrutacji oraz wszelką dokumentację Projektową podpisuje opiekun prawny.

 

Dodatkowa informacja:

W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników zostanie przeprowadzona rekrutacja dodatkowa.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną, o tym fakcie poinformowane przez personel projektu telefonicznie.
Uczestnicy projektu następnie otrzymają urządzenia elektroniczne (np. w formie bransoletki).

 

 

Dokumenty do pobrania:

1.Regulamin uczestnictwa
2.Formularz zgłoszeniowy - aktywny
3.Formularz zgłoszeniowy - PDF

 

Osoby do kontaktu:
Judyta Belska – st. pracownik socjalny
 e-mail: gops@dabrowachelminska.lo.pl
Tel: 52 38 16 056 w.68    lub    52 38 16 769

 

 

WYNIKI REKRUTACJI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej informuje, że w dniu 11.06.2021 r. została zakończona rekrutacja do projektu pn.: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Udziałem w przedsięwzięciu zainteresowało się 16 osób zamieszkujących teren Gminy Dąbrowa Chełmińska. Wszystkie osoby spełniły wymagane kryteria. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie zostało zakwalifikowanych 12 mieszkańców Gminy Dąbrowa Chełmińska, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Pozostałe 4 osoby znalazły się na liście rezerwowej.

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 7.30 - 15.30

Wtorek, 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny