Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej , realizując zadania z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zapewnia rodzinom wsparcie w formie asystenta rodziny. Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, szczególnie te dotyczące opieki i wychowania dzieci. Termin asystent pochodzi od słowa asysta, które określa osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Asystent to osoba, która towarzyszy rodzinie w pokonywaniu jej problemów, pracuje na zasobach rodziny, udziela wsparcia, motywuje do zmiany niekorzystnej sytuacji i poprawy jej funkcjonowania.

 

Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzicom wypełnianiu ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej. W przypadku, gdy dzieci znajdują się już w placówce opiekuńczej lub w rodzinie zastępczej, asystent podejmuje działania na rzecz ich najszybszego powrotu do rodziny.

W trakcie swojej pracy asystent rodziny współpracuje z różnymi instytucjami, działającymi na rzecz rodziny. Lista instytucji, które poprzez swoje działania wspierają rodzinę w trudnej sytuacji jest bardzo długa, podobnie jak zakres udzielanych przez nie usług i świadczeń.

Zasady przyznawania pomocy w formie asystenta rodziny:

  •     pracownik socjalny po otrzymaniu informacji o rodzinie przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze, przeprowadza wywiad środowiskowy na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej,
  •     pracownik socjalny, po zdiagnozowaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie, wnioskuje o objęcie jej wsparciem przez asystenta rodziny, wcześniej zapoznając rodzinę z ofertą pomocy świadczonej w ramach jego kompetencji i uzyskaniu pisemnej zgody rodziny na wsparcie,
  •     wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych,
  •     jeśli rodzina odmawia współpracy z asystentem, a z wywiadu wynika, że jest ona niezbędna, kierownik ośrodka pomocy społecznej może poinformować właściwy sąd opiekuńczy o odmowie współpracy z asystentem rodziny.

Pierwsza wizyta asystenta rodziny odbywa się przy udziale pracownika socjalnego, w ciągu 14 dni od momentu zakwalifikowania rodziny do wsparcia. Pracownik socjalny przedstawia asystentowi rodziny informacje o danej rodzinie i wskazuje obszar wymagający zmiany. Asystent rodziny wspólnie z pracownikiem socjalnym działają na rzecz danej rodziny, w sytuacjach kryzysowych, razem podejmują decyzje i działania zmierzające do poprawy sytuacji. Spotkania z asystentem rodziny odbywają się przynajmniej raz w tygodniu, w zależności od potrzeb rodziny. Asystent rodziny pracuje w miejscu zamieszkania danej rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę w zależności od jej potrzeb.

W oparciu o zapisy płynące z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" kobiety w ciąży i rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych, oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu mogą ubiegać się o pomoc w formie koordynacji poradnictwa przez asystenta rodziny w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę, po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę lub zaświadczenia o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, Wsparcie w formie koordynacji poradnictwa przez asystenta rodziny udzielane jest po złożeniu wniosku, bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

 

 

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 7.30 - 15.30

Wtorek, 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny