Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt pn.: „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

 

Gmina Dąbrowa Chełmińska/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dąbrowie Chełmińskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych – zaprasza do udziału w projekcie:

 

 

Czas realizacji projektu: 2021.01.01 – 2023.12.31

 

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

 

Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partnerami jest 79 powiatów lub gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym gmina Dąbrowa Chełmińska).

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 12 osób zamieszkujących na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do:

- Osób zamieszkujących na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska,

- Osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,

- Osób nieprzebywających w placówce opieki całodobowej.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna kwota wydatków Gminy Dąbrowa Chełmińska wynosi: 23 480,70 zł, z czego:
- kwota dofinansowania 10 880,70 zł,
- kwota wkładu własnego 12 600,00 zł.

 

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 7.30 - 15.30

Wtorek, 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny