Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny stanowi pomoc materialną o charakterze socjalnym. Na podstawie art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ww. pomoc może być przyznana uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek mogą złożyć rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica.

 

Do wniosku należy załączyć dowód (m. in. zaświadczenie lub inny dokument) potwierdzający fakt wystąpienia zdarzenia losowego. Dowodu nie dołącza się w przypadku, jeżeli wystąpienie zdarzenia losowego jest znane organowi.

 

Brak kryterium dochodowego.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1)  świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym;

2)  pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 300 zł.

 

Rozliczenie przyznanego zasiłku szkolnego następuje na podstawie przedstawionych dowodów księgowych m.in. rachunków, faktur.

Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego będzie wypłacany przelewem na wskazany przez Wnioskodawcę rachunek bankowy.

 

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 7.30 - 15.30

Wtorek, 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny