Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY


Zepół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
  • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie Zarządzenia Nr 0050.18.2018  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  z dnia 6 marca 2018 roku oraz porozumień zawartych między Wójtem Gminy Dąbrowa Chełmińska  a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków zawodowych i służbowych. Porozumienia stanowią jednocześnie formę zobowiązania do zapewnienia i stworzenia możliwości, udziału w posiedzeniach i pracach Zespołu lub Grup Roboczych wytypowanych przedstawicieli.

Obecnie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
1) Monika Zakórzewska – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej
2) Magdalena Człapa – Gminna Przychodnia w Dąbrowie Chełmińskiej
3) Paulina Gabryś – Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej
4) Kamila Juchcińska-Giłka – Zespół Szkół w Czarżu
5) Zenona Morgut – Zespół Szkół w Ostromecku
6) Tomasz Mechliński – Komisariat Policji Bydgoszcz-Fordon
7) Stanisław Smycz – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dąbrowie Chełmińskiej
8)  Aleksandra Bełc – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przewodniczący ZI – Monika Zakórzewska
Z-ca Przewodniczącego ZI – Tomasz Mechliński

Zespół Interdyscyplinarny działa w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Gminie Dąbrowa Chełmińska  na lata 2016-2020 przyjęty Uchwałą  nr XXIX.247.2017 z dnia 27 kwietnia 2017r.  Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej

 

 

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 7.30 - 15.30

Wtorek, 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny