Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


 

Dostępność architektoniczna

Opis budynku

Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej mieści się przy ulicy Bydgoskiej 21, 26-070 Dąbrowa Chełmińska. Stanowi go kontener dostawiony do budynku Urzędu Gminy. Od połowy 2004 r. został adoptowany na potrzeby pracowników GOPS w Dąbrowie Chełmińskiej. Do dyspozycji pracowników są cztery pomieszczenia (w tym pokój kierownika, biuro 4 pracowników socjalnych, biuro 3 pracowników świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i funduszu alimentacyjnego oraz toaleta).

Przed siedzibą GOPS znajdują się miejsca do parkowania samochodów,
w tym
po prawej stronie budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób
z niepełnosprawnością w odległości ok. 30 m.

Na budynku nad drzwiami wejściowymi znajduje się tablica z nazwą instytucji.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek posiada jedno wejście główne od frontu budynku, od ulicy Sportowej. Do wejścia głównego prowadzi chodnik utwardzony i wyłożony kostką polbruk. Dojście do budynku jest równe. Drzwi jednoskrzydłowe pełne, niedostępne dla osób na wózku inwalidzkim (szerokość przejścia 90 cm, brak progu). Pierwszym pomieszczeniem, do którego wchodzimy jest korytarz, z którego możemy bezpośrednio dotrzeć do kolejnych 3 pomieszczeń biurowych oraz toalety. Szerokość wejść do wszystkich pomieszczeń wynosi ok. 80 cm., więc jest niedostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejścia do poszczególnych pokoi oznakowane są tabliczkami z numerami pokoi oraz umieszczone są na nich informacje o zakresie spraw prowadzonych w danym biurze. Brak oznaczeń brajlowskich.

Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Jednakże zwłaszcza osoby starsze, niepełnosprawne poruszające się za pomocą przyrządów rehabilitacyjnych (typu balkonik, kule) mogą wejść do budynku GOPS bez przeszkód, co umożliwia brak progów, zarówno przed wejściem do budynku jak i do poszczególnych pomieszczeń wewnątrz budynku.


 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

Brak pętli indukcyjnych w budynku. Brak pochylni i platformy.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego posiadającego kwalifikacje. Jednakże jeden z pracowników GOPS zna język migowy w stopniu komunikatywnym. W przypadku konieczności obsługi interesanta głuchoniemego istnieje możliwość wykorzystania jego umiejętności porozumiewania się językiem migowym.

Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)

Brak dostępnego, łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.

Pomieszczenia sanitarne

W budynku znajduje się jedna toaleta dla pracowników i interesantów. Nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada przestrzeni manewrowej.

Ewakuacja z budynku

Ewakuacja jest możliwa tylko i wyłącznie przez korytarz i drzwi wejściowe do siedziby GOPS.

Deklaracja dostępności

Strona internetowa Gops-u funkcjonuje od listopada 2018 r. pod adresem: www.gopsdabrowachelminska.naszops.pl i została wykonana w technologii PHP
i MySQL.
Strona w standardzie WCAG 2.0 na poziomie AA. Strona pod względem budowy spełnia wymagania zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Natomiast część umieszczanych na niej treści i informacji wymaga dostosowania do zapisów ww. ustawy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Kraska - Wadych

 • E-mail: sekretarz@dabrowachelminska.lo.pl

 • Telefon: 523816005 w. 40

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska

 • Adres:
  Biuro Rady Gminy
  ul. Bydgoska 21,
  86-070 Dąbrowa Chełmińska

 • E-mail: radagminy@dabrowachelminska.lo.pl

 • Telefon:52 36 46 055 w.47

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 7.30 - 15.30

Wtorek, 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny