Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE


Świadczenie niepieniężne przysługujące na podstawie art. 50 ust.1, 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ww. usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych może być udzielana z urzędu.

Zakres, rodzaj, wymiar dzienny i okres świadczenia usług każdorazowo określa pracownik socjalny w porozumieniu z osobą zainteresowaną i kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej na podstawie oceny sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzonej na podstawie wywiadu środowiskowego.

Liczba godzin i zakres przyznanych usług uwzględnia w szczególności stan zdrowia, wiek i sprawność psychofizyczną osoby objętej tą formą pomocy, jak również możliwość udzielenia pomocy ze strony rodziny.
Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby objętej wsparciem.

Usługi świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy:

  • osoba samotnie gospodarująca uzyskuje dochód nie przekraczający kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 701,00 zł,
  • osoba w rodzinie uzyskuje dochód na osobą w rodzinie nieprzekraczający kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528,00 zł na osobę w rodzinie.

Godziny urzędowania

Poniedziałek, Środa, Czwartek, 7.30 - 15.30

Wtorek, 7.30 - 17.00

Piątek 7.30 - 14.00

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny